Arbeta med internetsäkerhet

Att säkerheten på nätet och i datorn blir allt viktigare, såväl vad gäller på arbetsplatser som i hemmet, är ett faktum. Numera är det inte bara hemförsäkringar som skyddar oss från oförutsedda händelser och inbrott i bostaden – datorns innehåll måste skyddas också. Det kan röra sig om allt ifrån brandväggar till molntjänster och hela […]

Mer