Försvarets Radioanstalt och rikets säkerhet

Visste du att IT-spioner planerar en attack för att slå ut Sveriges elnät och kommunikationssystem? Enligt Försvarets Radioanstalt (FRA) finns det anledning till oro. De har sett ett generellt förberedande för att kunna angripa infrastruktur så som kommunikation eller el. Skulle vår infrastruktur slås ut skulle det ha förödande konsekvenser för de flesta delarna av samhället. Människor skulle inte längre kunna ta ut pengar från bankomater, handla med kort eller tanka bilen. Risken finns att äldre skulle bli fångar i sina hem då hissar slutar att fungera. Det moderna samhället är sårbart på det vis att det är mycket beroende av att elen fungerar i alla situationer, så även i krissituationer. Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät, anser att Sverige behöver en lösning för detta, ett sätt att kunna hålla igång de viktigaste samhällsfunktionerna även när elen slås ut. Det var Svenska kraftnät som bad Försvarets Radioanstalt om hjälp med att undersöka det svenska stamnätet. Det var då man upptäckte att det var lätt att ta sig in i det svenska systemet. Åtgärder har nu vidtagits, Svenska kraftnät har försetts med ett nytt övervaknings- och driftssystem. Eftersom IT-spioner ständigt utvecklar nya metoder kvarstår vissa problem me generaldirektören säger dock att IT-säkerhet är en prioriterad fråga.

(Visited 39 times, 1 visits today)