Vad är GDPR?

På internet behöver företag idag följa GDPR vilket står för The General Data Protection Regulation. Det handlar om att skydda den enskilde individen och dess uppgifter då det är viktigt att känsliga uppgifter hanteras på ett bra sätt. Säg att du ska boka ett semesterboende, då ska endast uppgifter som är väsentlig lagras, exempelvis behöver man ingen information om vilken etnicitet en kund har. Den här lagen ersatte personuppgiftslagen och grundas i att det kan hända att ett företag blir utsatt för en hackerattack. Någon kan lyckas ta sig in på deras servrar och kan hitta massor med känslig information om den enskilde individen. Genom att inte lagra mer än det absolut nödvändigaste så minskar risken för att såna uppgifter får spridning. Behöver man av någon anledning lagra personuppgifter kan det löna sig att läsa på lite, bryter man mot dessa regler kan det få straffrättsliga följder.

En datorskärm och tangentbord
En hand på ett tangentbord

(Visited 1 times, 1 visits today)